Varsity Athletic Results for Jan. 14 thru Jan. 19

posted Jan 18, 2019, 7:40 AM by kcreamer@newlebanonschools.org   [ updated Jan 22, 2019, 6:40 AM ]
1/14- Varsity Wrestling @ Arcanum/TCN
1/15- Varsity Boys Basketball lost to Madison 43-60
1/16- Varsity Swim @ Trotwood
1/18- Varsity Boys Basketball lost to Preble Shawnee 35-71
1/19- Varsity Girls Basketball vs. Waynesville- POSTPONED to 1/22
1/19- Varsity Wrestling @ Ponitz Inv.- CANCELLED
1/19- Varsity Boys Basketball @ Franklin Monroe- POSTPONED to 2/16
Comments